Hvornår er det tid til at gå på pension? Coaching støtter seniormedarbejdere i at blive afklaret

Hvornår det er tid, kan være en svær refleksion for både leder og medarbejder at åbne op for. I HR7 tilbyder vi derfor et coachingforløb, som sigter mod afklaring af den enkelte seniormedarbejder. Et værdifuldt forløb, hvor 80% af deltagerne har sat en dato for deres pension.

I dag er der ingen tvungen pensionsalder fra arbejdsmarked. Det kan være en udfordring for så vel leder som medarbejder, for hvornår er det tid? For tre år siden indførte man ved EU-lov, at ingen arbejdsgiver må afskedige medarbejdere på grund af deres alder. Derfor oplever arbejdsgivere, at det kan være svært at tage pensionssnakken med deres seniormedarbejdere. For, hvordan undgår vi som chef at aldersdiskriminere? Og hvordan vil vi som seniormedarbejdere træde ud af arbejdsmarkedet og ind i en ny identitet?

Vi har i HR7 udviklet et coaching-koncept, hvor medarbejdere i løbet af tre coachings får sat retning på deres pensioneringsforløb og bliver afklaret omkring, hvornår det er tid til at træde ind i en ny identitet.

Hvornår er det tid til en åben afklaring?

Som arbejdsgiver kan du opleve, at en medarbejder når eller passerer pensionsalderen, men fortsat ønsker at arbejde. Eller måske går tiden bare uden stillingtagen til, om de har lyst til at arbejde eller stoppe. Det kan handle om mange ting. I vores forløb oplever vi, at det ofte handler om, at medarbejderen har svært ved at erkende, at de slet og ret har mistet en stor del af deres arbejdskapacitet, og at de ikke kan forestille sig en identitet, hvor arbejdet ikke fylder, som det plejer. Det der kan ske er, at man lukker øjnene og lader være med at forholde sig til situationen. Den ene dag tager den anden, og det bliver vanskeligere for alle og tiltagende sværere at tage snakken. For, hvornår er nok nok? Eller hvordan ser næste kapitel ud?

Gitte Borring, Chefkonsulent i HR7, fortæller: ”Det er et dilemma man som chef kan stå i, når man på den ene side gerne vil anerkende lang og tro tjeneste, men samtidig kan se, at medarbejderens kompetencer og indsats ikke er tidsvarende. Formålet med konceptet er derfor at understøtte medarbejderen i at blive afklaret omkring deres fremtidige arbejds- og livssituation.”

Senior coaching-forløb fører til afklaring

HR7’s senior-forløb kom i stand i forbindelse med en rekruttering. Den rekrutterende leder havde en medarbejder, som lige var død. Han var kun lige blevet 70, og de havde ikke haft snakken om pension. Det gav denne leder stof til eftertanke. For bør arbejdspladsen og den nærmeste leder ikke også sørge for, at der kommer fokus på at have haft snakken om pension med medarbejderen?

HR7’s koncept består af 3 afklarende coachingsamtaler med omtrent 14 dages mellemrum. I sidste coachingsamtale bliver der udformet en konkret plan.

Vi har sammen med en større dansk medicinalvirksomhed gennemført et projekt, hvor alle afdelingens medarbejdere over 62 fik tilbuddet om et coachingforløb. ”Her blev det gjort klart fra starten, at det ikke var et krav at være 100% afklaret omkring pensionsdato efterfølgende. Men det var en mulighed for at vende ens livssituation med en udenforstående, og det kan mange have brug for”, fortæller Gitte Borring.

Hvad er der på den anden side?

Arbejde er identitetsskabende, og det det kan være ekstremt svært at forestille sig, hvordan livet ser ud på den anden side af et langt arbejdsliv. Dette gælder ikke kun medarbejderen, men i høj grad også medarbejderens eventuelle partner og familie. Igennem de tre coaching får vi derfor først og fremmest taget hul på snakken om pension. Vi har fokus på den resterende del af arbejdslivet. Hvilke håb, forventninger og drømme har jeg for min sidste tid på arbejdsmarkedet? Og hvordan kan vejen ind i pensionslivet se ud for mig?

I sådanne samtaler indgår mange praktiske overvejelser: Hvad med huset? Hvad med sommerhuset? Skal vi flytte i lejlighed i byen? Hvordan kommer min økonomi til at se ud? Hvordan holder jeg mig i gang rent fysisk? ”Derfor har de coachingsamtaler, vi allerede har gennemført i nogle tilfælde handlet om, bare at få vedkommende ned i banken og få lavet et overblik over økonomien”, udtaler Gitte Borring.

Hun fortæller om en medarbejder, der sad med et hus på Frederiksberg og manglede at afdrage bare 200.000 kroner. Huset var 10 millioner værd. Han troede ikke, at han havde råd til at gå på pension.

Samtalerne får ofte også en privat karakter, hvor der bliver talt om parforhold, relationen til børnene og følelsesmæssige overvejelser omkring pludselig at skulle kalde sig ”pensionist”. For vores arbejde er med til at definere, dem vi er. Derfor er det at skulle forlade sit arbejde og gå på pension for langt de fleste en yderst svær bevægelse. Men i HR7 oplever vi, at coachingsamtalerne skaber værdi og sætter en retning for medarbejderen, og så er 80% af dem som har gennemgået forløbet endt med at sætte en konkret dato for deres pension.