Nanna Schultz, konsulent, HR7 og Malaika Thomsen, konsulent, HR7

Bæredygtighedsforløb giver resultater

Efter to Thinkshops om bæredygtig adfærd på arbejdspladsen med HR7’s Malaika Thomsen som tovholder, har Kofoeds Skole fået et stærkt fælles pejlemærke og skabt mærkbare resultater på både den professionelle og personlige bane.

Tidligere på året afholdt Malaika Thomsen, HR7’s psykolog med bæredygtighed som speciale, en såkaldt Thinkshop for medarbejderne på Kofoeds Skole i København. Den første Thinkshop havde til formål at give medarbejdergruppen inspiration og et fælles sprog om bæredygtighed på arbejdspladsen. Efterfølgende sagde medarbejder Daniel Vedsted: “Det fik det os til at tænke over, hvad bæredygtighed egentlig er – både som overordnet begreb, men også hvordan vi agerer mere bæredygtigt i hverdagen”.

Hvad gør vi helt konkret?

Kofoed Skoles forstander Robert Olsen og bæredygtigheds-medarbejder Nina Renee Larsen fulgte op i hverdagen ved at bede teamsne udfylde et skema, der pegede på hvilke tre konkrete bæredygtigheds-udfordringer, de havde i hverdagen, samt hvilke forslag de havde til løsninger.

Robert Olsen havde opdaget, at blandt eleverne på Kofoeds Skole var der nogle bæredygtigheds-ambassadører, som de måske ikke helt havde fået øje på før. Det blev også tydeligt, at helt små ting som et stort forbrug af plastikkrus virkeligt gik medarbej- derne på. En af lærerne tilbød at lave matematiske beregninger, der kunne belyse omkostningerne ved mulige løsningsscenarier og derved spare skolen en udgift og samtidig skåne miljøet. Beregningerne er nu fuldført og en mere bæredygtig løsning for brug af plastikkrus implementeret.

Kreative løsningsforslag

Til opsamlingsworkshoppen, to måneder efter den indledende Thinkshop om bæredygtighed, præsenterede medarbejderne deres mange kreative løsningsforslag, og de udviste en stærk vilje til at samarbejde både internt, men også med mulige eksterne samarbejdspartnere. Teamsne præsenterede deres udfordringer og løsningsforslag på kreative plancher, og de fik lejlighed til at brainstorme på tværs af teamsne.

Blod på tanden

Skoleledelsens fokus på bæredygtighed i medarbejdernes hverdag, har givet Kofoed Skole et nyt fælles pejlemærke, og medarbejder- nes ildhu viser, at når man først er blevet bidt at bæredygtig handling på sit arbejde, vil man bare havemere. ”Da jeg kom hjem og skulle vaske tøj, sørgede jeg i hvert fald for, at fylde min vaskemaskine mest muligt og vaske tøjet ved færrest mulige grader. Og det har jeg tænkt mig at blive ved med fremover”, fortæller Daniel Vedsted.

Stoltheden over alle de resultater Kofoeds Skole allerede havde opnået blev også fremhævet. Da HR7’s konsulent Malaika Thomsen rundede forløbet af, var det tydeligt, at medarbejderne havde fået blod på tanden, og én medarbejder spurgte: ”Hvornår kommer du igen? Vi skal jo fortsætte det gode arbejde, og det hjælper, når der kommer én ude fra og ser på os”.

Vi ved jo godt, hvad der skal til!

Medarbejderne på Kofoeds Skole gik således ind i opgaven med humor og et stort engagement. ”Vi ved jo godt, hvad der skal til, skal vi ikke beslutte os for at gøre det”, sagde en medarbejder målrettet til sine mange kollegaer. Inspirationen har rodfæstet sig, og skolen har selv været med til at udvikle de værktøjer der er brug for i en bæredygtig hverdag.