HR7 tilbyder en systematisk undersøgelse af, hvordan det står til med jeres
elevers betingelser for trivsel, læring og fællesskaber. Forskning og erfaring peger
på, at der er et gab mellem de pædagogiske visioner og de faktiske betingelser,
som børn og unge oplever konkret i deres skoledag. Det handler bl.a. om stigende
mistrivsel og ensomhed hos eleverne, børnefællesskaber der udfordres, lærer og
pædagoger der kommer til kort med pædagogiske strategier og udfordringer med
forældresamarbejdet.
HR7 tilbyder en proces, der understøtter og giver ledelsen et konkret billede
af, hvilke betingelser der er for elevernes trivsel, læring og fællesskaberne i
hverdagen. Ligeledes udarbejder vi en række anbefalinger, der både vil styrke
betingelserne for eleverne men også lærernes arbejdsfællesskab.

Udbytte, indhold og rammer:

Det får I ud af det:

 • Skoleledelsen og lærerne får konkret indsigt i betingelser for trivsel, læring og
  fællesskaber fra et børne- og medarbejderperspektiv i en overskuelig rapport.
 • En række konkrete anbefalinger til udvikling af bedre betingelser for eleverne
  og for lærernes arbejdsfællesskab på baggrund af rapportens resultater.
 • En række konkrete anbefalinger til udvikling af bedre betingelser for eleverne
  og for lærernes arbejdsfællesskab på baggrund af rapportens resultater.
 • Mulighed for at forankre undersøgelsens resultater og anbefalinger i en rapport, som
  skolen kan forankre i det videre arbejde.

Indhold i forløbet:

 • Observationer af elev-lærer samspillet, fortaget i klasselokaler og på fællesarealer.
 • Gruppeinterviews med hhv. lærer og elever.
 • Løbende sparringsmøder med skoleledelsen.
 • Fælles præsentation og opsamling af undersøgelsen.

Rammer for forløbet:

Forløbet har to faser:

 1. Fælles introduktion til alle deltagere, dvs. lærere, pædagoger og elever om undersøgelsens fokus og konsulenternes deltagelse, som blandt andet observatører i klasselokalerne.
  Den indledende undersøgelse foretages, og der afholdes en fælles opsamling på denne –
  med anbefalinger fra HR7 til udviklingsområder, der vil forbedre børnenes betingelser for trivsel, læring og fællesskab.
 2. Konsulenterne vender tilbage og foretager observationer på børnene i skoledagen med
  udgangspunkt i; tegn på forandring, altså helt konkret hvordan det går med udviklingsarbejdet. Efterfølgende vil der igen afholdes en afsluttende opsamling, hvor hele
  forløbet samles og afrundes.

Som afrunding af forløbet kan HR7 tilbyde en rapport, der forankrer empiri, anbefalinger og forskellige ledelses- og udviklingsværktøjer til videre fastholdelse af processen.

For mere information, kontakt:
Annette Larsen
al@hr7.dk | +45 3175 9795