Udvikling af pædagogisk kvalitet

Kompetenceudviklingsforløb for pædagogiske medarbejdere

Det pædagogiske arbejde, skal ifølge lovgivningen på dagtilbudsområdet udvikle og danne børn i trygge omgivelser med et læringsmiljø, som støtter op herom. Det fysiske læringsmiljø er derfor helt centralt, da det danner rammer og vilkår om hvordan omsorgen og det udviklende miljø kan skabes. Kompetence til viden om hvor og hvordan det fysiske læringsmiljø kan optimeres og løbende justeres, er derfor i dette kompetenceudviklingsforløb kernen.

Dernæst bliver samarbejdskompetencerne til at organisere og kommunikere i arbejdet vital. Det samarbejdet og organiseringen der hver dag finder sted i den pædagogiske hverdag, er nemlig med til at sikre at relations arbejdet med børnene kommer til sin fulde ret. Det bliver derfor lige så centralt at arbejde med, hvordan man som medarbejder, påvirker kulturen og den organisering som finder sted, i de mange valg og koordineringer der hele tiden skal træffes.

Dette kompetenceudviklingsforløb består derfor af to forskellige moduler, som har hvert sit fokus, men som i praksis er gensidig afhængige hvis man som medarbejder skal opleve at ens faglighed kommer fulde til udtryk.

For at klæde den enkelte pædagogiske medarbejder på, til arbejdet i dag såvel som i fremtiden, tilbydes en kompetenceudvikling der vil indeholde følgende videns portefølje:

Kompetenceudvikling – uddannelsens design

Kompetenceudviklingen strækker sig over 12 måneder fra juni 2022 til juni 2023. Kompetenceudviklingen er designet ud fra medarbejdernes eksisterende viden og kompetenceniveau.

Det samlede kompetenceudviklingsforløb er bygget over tre moduler:

Kompetenceudviklingen vil tage form i oplæg, gruppearbejde, øvelser og praksisudvikling. Det er netop vekselvirkningen mellem faglig fordybelse og afprøvning, som kan sikre at viden, kompetencer, færdigheder og kontekst bliver sammentænkt.

Modulerne i kompetenceudviklingsuddannelsen består af:

 • Uddannelsessessioner
  • Formel undervisning og faciliteret læringsprocesser
 • Gruppecoaching
  • Tager udgangspunkt i hvordan kursisterne tilegner sig og reelt arbejder med den nye viden i praksis
  • I alt 14 coachingsessioner for pr. modul
 • Praksisudvikling
  • Midtvejs i uddannelsesforløbet udføres der en praksisnær heldags- observation, for at få indsigt i forankringen af de vidensområder, som deltagerne har beskæftiget sig med og for at give deltagerne feedback herpå
  • Hver kursist får praksisnære opgaver, som de selvstændigt skal arbejde med mellem uddannelsessessionerne

 

Tidsplan

Tidsforløb Kompetence element Tema
Modul 1
Fysiske læringsmiljøer
20. juni Uddannelsessession Opstart af forløb og opsamling fra observationerne med fokus på det fysiske læringsmiljø
September Gruppecoaching stuevis, i alt syv sessioner Indsigt og forankring
Oktober Uddannelsessession Fysisk læringsmiljø i teori og praksis -hvordan skaber man et optimalt fysisk pædagogisk miljø?
November Gruppecoaching stuevis, i alt syv sessioner Indsigt og forankring
Modul 2
Samarbejdet og selvledelse i et professionelt arbejdsmiljø
December Uddannelsessession Samarbejde, psykologisk tryghed og kerneopgaven
Januar Gruppecoaching stuevis, i alt syv sessioner Indsigt og forankring
Februar Uddannelsessession Kulturskabende og selvledende organisering af det pædagogiske arbejde
Marts Praksisudvikling KIDS observation af pædagogisk kvalitet
Modul 3
Relations udvikling og ledelse af forankring
April Gruppecoaching stuevis, i alt syv sessioner Indsigt og forankring
Maj Uddannelsessession Opsamling på observationer og relations udvikling samt attraktiv kvalitet og arbejde med nye initiativer
Maj Gruppecoaching stuevis, i alt syv sessioner Indsigt og forankring
Juni Fyraftensmøde Ledelse af forankring af viden i praksis

Læringsudbytte

Den enkelte deltagers udbytte vil være i følgende hovedområder.

 1. Opdateret viden på børneområdet ift. lovgivning, kommunale tiltag, forskning mm.
 2. Viden om det fysiske læringsmiljøs kommunikative betydning for børn og voksne
 3. Praktiske redskaber til at udføre ændring i det fysiske læringsmiljø
 4. Viden og indsigt i samarbejde og psykologisk tryghedsbetydning for arbejdet
 5. Indsigt om selvledende organisering, så som forståelse for hvordan arbejde kan håndteres og der kan skabes kvalitet
 6. Teoretisk- og praksis forståelse af relations arbejde med børn, med fokus på social-emotioneludvikling og neuropsykologi
 7. Viden og praktisk erfaring med at arbejde med begrebet attraktiv kvalitet og organisationsforandringer
 8. Kunne give faglige sparring og støtte til kollegaer

 

Leverance & prisoverslag

HR7 Erhvervspsykologi v. Partner og Chefkonsulent Sebastian Damkjær-Ohlsen leverer undervisning og undervisningsmaterialer.

Prisen pr. modul er kr. 7.175,00 ekskl. moms pro persona

For alle tre moduler er prisen kr. 21.525,00 ekskl. moms pro persona