Udvikling af ledelsesteam
Udvikling af ledelsesteam

Med den rette udvikling af jeres ledelsesteam får I mulighed for lære hinanden bedre at kende, se hinanden på nye måder og tale om dynamikkerne i teamet ud fra en fælles referenceramme.

Udvikling af ledelsesteam i komplekse organiseringer

Det er et grundvilkår, at vi er kastet ind i sammenhænge, hvor vi er afhængige af andre – og andre er afhængige af os. I moderne komplekse organiseringer med store gensidige afhængigheder er teamet det sted, hvor vi skal lykkes.

Teams er både en kilde til høj produktivitet og intens arbejdsglæde – men det er også en udfordrende og kompleks organisering af at arbejde i.

Udvikling af ledelsesteam

Der kan være behov for fokus på teamudvikling, når ledelsesteamet arbejder med:

  • Målsætningsprocesser og udvikling af retning for organisationens udvikling
  • Udvikling og justering af teamets koordineringsprocesser
  • Alignment af værdier og grundlæggende antagelser, og sikring af commitment
  • Forventningsafstemning if. til opgaver, rolle og ansvar
  • Etablering af effektive feedback- og evalueringsprocesser
  • Onbording af nye teammedlemmer
  • Produktiv håndtering af uenigheder og konflikter

Teambuilding

Kendskab til hinanden og positive energigivende oplevelser i fællesskab er med til at opbygge den professionelle tillid i teamet.

Teambuilding er derfor en investering i den sociale kapital, der skal gøre teamet i stand til at levere både i den daglige praksis og i de helt uforudsigelige situationer.

Teambuildingsaktiviteter har til formål at øge teamets indsigt i hinandens mønstre, roller og arbejdsstile. Aktiviteterne kan bl.a. inkludere:

  • Test og profilering af de enkelte teammedlemmer og gruppen
  • Fælles eksperimenter og prøvehandlinger, der udfordrer og spejler teamets dynamik
  • Meningsskabende og refleksive dialog- og samtaleforløb med teamet

HR7 Ledelsesudviklingsteam

I HR7 sikres kvaliteten af arbejdet med ledelsesgrupper af HR7 ledelsesudviklingsteam.

Teamet har til opgave at sikre, at processer og metoder sker forsvarligt og i overensstemmelse med akademiske og psykologfaglige standarter.

HR7 Ledelsesudviklingsteam løser i samarbejde større opgaver i organisationer.

Ledelsesudviklingsteam er: Lene Thomsen, Cristian Lima, Rudolf Kjeldsen og Thomas Rosenberg.