Supervision og udvikling af faglighed
Supervision og udvikling af faglighed

Professionelle – der arbejder med mennesker – står oftest stærkere med supervision, da de i deres arbejde udfordres på relationer, værdier, emotioner og eksistens. Fælles opgaveløsning forudsætter, at der koordineres på tværs af de fire elementer.

Supervision

Supervision har typisk til formål at skabe et godt arbejdsmiljø for medarbejdergruppen og de bedste løsninger for borgere og klienter.

Konkret arbejdes med:

  • Bearbejdning af belastende og svære cases
  • Udvikling af kompetencer i forbindelse med kerneopgaven
  • Udvikling af løsninger omkring konkrete praksisudfordringer

Kvalitetssikring af ydelser og aktiviteter

På en lang række områder inviteres HR7 ind i kvalificering af kerneopgaven og udvikling af opgaveløsningen. Sammen med organisationens ledere og medarbejdere kan vi bl.a. arbejde:

  • Konceptuelt med design af processer og modeller til håndtering af faglige udfordringer
  • Med konkrete forbedringsprocesser
  • Med iagttagelser og observation og efterfølgende rådgivning og sparring

Vi har bl.a. gennemført en lang række konkrete indsatser på:

  • Det specialiserede socialområde (områderne med de mest udsatte borgere og det specialiserede børne- og ungeområde)
  • Folkeskolen (fx reformimplementering, vejledningsprocesser, samspil med supportsystemer (PPR m.m.), inklusionspraksisser)
  • Dagtilbudsområdet (fx metodeudvikling, kvalitetssikring (KIDS understøttelse)

Alle indsatser kan suppleres med videns tilførsel i form af undervisning eller erfaringsbaserede læreprocesser.

HR7 Supervisorteam

Kvaliteten af supervision sikres af HR7 Supervisorteam.

Teamet har til opgave at sikre, at processer sker forsvarligt og i overensstemmelse med psykologfaglige standarter og etiske regler.

HR7 Supervisorteam løser i samarbejde større opgaver for store grupper og hele organisationer. På den måde kan supervisionsprocesser understøtte parallelle processer på tværs af teams og mange personaler.

HR7 Supervisorteam er: Thit Jensen, Camilla Schrøder, Rudolf Kjeldsen og Cristian Lima.