Sebastian Damkjær-Ohlsen

Partner

Cand.pæd.pæd.psyk

+45 60 17 99 55 sdo@hr7.dk

- Det gode børneliv kræver ledelse og skabes sammen med børn, medarbejdere og ledere

De sidste 15 år har Sebastian viet sit arbejdsliv til børn og unge. Først som socialpædagog og siden som selvstændig, pædagogisk psykologisk konsulent, hvor han har hjulpet en lang række dagtilbud såvel som kommuner med at øge kvaliteten i det gode børneliv. Hans arbejde er forskningsbaseret og hans tilgang er analytisk og empatisk, han er blevet udpeget som Rådsmedlem i Børnerådet – og så har han et hjerte, der banker for vores børn.

Kvaliteten i dagtilbud varierer fra stue til stue

– Mine observationer afslører ofte, at der kan være stor forskel på kvaliteten i et dagtilbud, om man som barn går på rød eller blå stue eller i A- eller B-klassen. Og hvis man som institution eller kommune går ud til forældre og omverden og lover en bestemt kvalitet, og den så varierer alt efter, hvilke pædagoger eller lærere man får, så er det jo katastrofalt, siger Sebastian, der har fokus på at hjælpe institutioner og kommuner med at øge kvaliteten i deres dagtilbud.

Men før det gode børneliv kan skabes og leves, kræver det ledelse. Derfor superviserer, coacher og udvikler Sebastian ledere til at lede kvaliteten af det gode børneliv.

Øv, skal vi på tur? 

– Men hvad er kvalitet? Det afhænger af, hvem man spørger. Medarbejderne synes måske, at det er kvalitet at tage på tur, men børnene siger: øv, nu legede vi lige så godt. Og forældrene trækker måske i en tredje retning. Så ofte hjælper jeg med at udvikle et fælles værdigrundlag, så alle parter trækker i en fælles synlig retning, fortæller Sebastian.

Det er Sebastians indledende observationer, der ofte peger på, hvor der er behov for en pædagogisk opkvalificering af personalet samt hvor, der er behov for at udvikle ledelsen.

2014 – Selvstændig pædagogisk psykologisk konsulent i Be-coming (http://be-coming.dk/). Mit arbejdsfokus er at sikre et børneperspektiv, højne den pædagogiske kvalitet, kompetenceudvikling af medarbejder og ledere, skabe udvikling og sikre rødtråd i organisationer, underviser i pædagogik og psykologi.
2019 – Bestyrelsesmedlem i Lykkegard. Lykkegard er et socialpædagogisk tilbud til børn og unge i alderen 6-23 år med én eller flere diagnoser. Lykkegard består af en skole, et opholdssted, et unge botilbud, et bosted for de mindste, aflastning samt individuelle forløb.
2017 Forsknings og videnskabeligassistent, på DPU i kvalitet i daginstitutioner, under Grethe Kragh-Müller og Charlotte Ringsmose. Bestyrelsesmedlem i Lykkegaard.
2016 – Ekstern konsulent og projektleder på kvalitet i dagtilbud i Center for Dagtilbud og Skole i Helsingør Kommune. Her gennemfører jeg bl.a. KIDS vurderinger.

Ekstern konsulent hos UC Sjælland, ​hvor jeg designer og skriver større tilbud til udbudsprojekter.

2015 – 2016 Tilknyttet underviser hos UC Syd, hvor jeg har kørt 7 måneders uddannelsesforløb for mere end 150 pædagogiske medarbejdere i Halsnæs Kommune.

Tilknyttet Socialkonsulent hos SOKON. Jeg holder samtaler med unge, der befinder sig i vanskelige positioner og ønsker støtte.

2015 – 2017 Underviser hos Professionshøjskolen UCC. Jeg underviser som timelærer på pædagoguddannelsen samt tidligere på AMU og EGU i de pædagogisk psykologiske fag, hvor jeg lægger stor vægt på at skabe en faglig ambitiøs, energisk, reflekteret og involverende undervisning.
2014 – 2015 Pædagogisk freelance familiekonsulent, hos Omvendt Familiepleje. Her arbejder jeg ud fra en systemisk-anerkendende og narrativ ramme om at skabe trygge og udviklede rammer for børn og familier.
2014 – Tilknyttet konsulent og underviser hos freelance Danmark a/s Management & Leadership Division. Jeg udfører og underviser på lederuddannelser, hvor jeg har fokus kommunikation, sprogets betydning for samarbejde og ledelse, teamudvikling og organisationsudvikling.
2014 – 2015 Social mentor hos Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter (Recovery igennem samtaler og støtte med borger med psykosociale vanskeligheder, der skal have støtte til at håndtere livsituation og herigemmen fastholde deres job eller komme tættere på arbejdsmarked.
2013 – 2015 Valgt ind i Det Danske Spejderkorps topledelse ”Korpsledelsen”.

Det Danske Spejderkorps er landets største børne- og ungdoms organisation med over 35.000 medlemmer og over 4500 frivillige ledere.

2010 – 2013 Socialpædagog ved Boligerne på Herlufdalsvej (unge med funktionsnedsættelser og hjerneskade).

Udpeget af ministeren

I 2016 blev Sebastian – som den yngste nogensinde – udpeget som Rådsmedlem i Børnerådet af den daværende minister. Det er et statsligt råd, der taler børn og unges sag, og som blandt andet rådgiver regeringen og Folketinget.

– Det er til stor gavn i mit arbejde, fordi det giver mig indsigt i, hvad der rør sig på børne- og ungeområdet rent politisk. For eksempel hjælper jeg organisationer med at skabe sammenhæng mellem det pædagogiske, organisatoriske og politiske niveau, da jeg har erfaring og indsigt på alle niveauer. Her giver arbejdet i Børnerådet mig nogle særligt gode kort på hånden, fortæller Sebastian.

Tæt samarbejde med forskere på DPU 

Det samme kan man sige om hans tidligere arbejde som forsknings- og videnskabelig assistent på projektet ”Kvalitet i daginstitutioner” på DPU.

– I det samarbejde har jeg været helt tæt på det praksisnære og den forskning, der ligger bag og har i dag et tæt samarbejde med forskerne Grethe Kragh-Müller og Charlotte Ringsmose, slutter han.

“Hvordan håndterer du konflikter i børnegruppen” – blivklog.dk Alinea forlag, maj 2016

“Narrativ tilgang kan fremme menneskers recovery” – Socialfaglig Tidskrift – Social Udvikling, nr.1 2015

“Brok og negative fortællinger kan føre til en positiv udvikling” – Pædagogisk Psykologisk Tidskrift, nr.2 juli, 2014.

“Den udenlanske cykeltyv​” – En fortælling om hvorfor vi skal medtænke konteksten. – Psykolog Nyt nr.17, 2012