Lene Thomsen

Associeret konsulent

Cand.Psych., HD(O)

+45 22 67 30 46 lt@hr7.dk

- Jeg er optaget af sammen at skabe mening, fokus og nye perspektiver. Det giver ro og handlekraft.

Lene har i mere end 20 år hjulpet store private og offentlige organisationer med at udvælge og udvikle ledere, højtuddannede specialister og akademikere. Hun har blandt andet designet processer, der fremmer karriereafklaring og som understøtter, at den individuelle stræben kan realiseres i den organisatoriske ramme. Hun er analytisk, empatisk og med sin baggrund i shipping, er hun også pragmatisk: Skibet sejler, når det sejler.

Individet i organisationen

Lene beskæftiger sig især med udvikling af ledere på alle niveauer, højtuddannede specialister og akademikere i store organisationer. Emnerne kan være alt fra ledelse og gennemslagskraft, til forandringer, turnarounds og stress eller kan dreje sig om de mere eksistentielle spørgsmål: Laver jeg det rigtige?

2010 – Partner og direktør i HR7, som er en konsulentvirksomhed, der som hovedfokus arbejder med ledelses- og organisationsudvikling. Vigtige indsatser:

Understøttelse og udvikling af faglig og praktisk ledelse, fx i Københavns Kommunes indsatser; Tidlig Indsats og Fritidslederen.

2008 – Professional Career Development Program (PCDP) i FLSmidth. 18 måneders karriereudviklingsprogram i hold for nøglemedarbejdere uden ledelse i Europa (workshops og coaching + inddragelse af nærmeste leder).

Særligt ansvar for koncept, opbygning og drift af HR7-Assessmentteam og assessmentservices.

2006 – 2010 Selvstændig erhvervspsykolog i Erhvervspsykologerne Atatov ApS. Lederudvikling, karriereafklaring, coaching, assessment, seminarer og kurser. Konceptudvikling: Meningsledelse, Mening i Arbejdslivet.
2004 – 2006 Erhvervspsykolog hos Resonans, styrke- og ressourcebaseret udvikling af organisationer, afdelinger, ledere og individer. Både offentlig og privat sektor.
1998 – 2004 Konsulent hos SHL Danmark, 2006-2009 associeret konsulent. Udvikling af og undervisning på kurser i erhvervsrettet test og andre standardiserede metoder. Ledelse af Assessment Centre i forbindelse med udvælgelse og udvikling af ledere. Udvikling og standardisering af test og bedømmelsesmetoder.
2000 – 2001 Deltidsansat samt praktikant og specialestuderende hos AMI, nu Det Nationale forskningscenter for arbejdsmiljø (NFA). Fokus på kvalitative og kvantitative metoder, stress, motivation og psykisk arbejdsmiljø.
1989 – 1996 Shippingmand og supervisor hos A.P. Møller. 1991-1993 udstationeret i USA.

At holde fast i specialisterne

– Det er ikke altid, man skal ind og ændre på sig selv i en udviklingsproces, udvikling er ligeså meget at finde ud af, hvilke rammer man fungerer godt i, fortæller Lene, der synes det er spændende, at forskellige rammer, trækker forskellige ting frem i et menneske.

Hun har blandt andet – i samarbejde med en stor dansk cementkoncern – udviklet et karriereudviklingsprogram (PDCP). Programmet hjælper med at fastholde medarbejdere og viden i organisationen ved blandt andet at give specialisterne flere muligheder internt.

– Det særlige ved programmet er, at det har fokus på selvindsigt i samspil med det faglige. Det handler om at hjælpe specialisten med at blive bevidst om sine styrker og svagheder, om hvad der motiverer og demotiverer samt at blive god til at sige det højt til sin leder og andre. Og hvis man kan have den dialog, både når det går godt, og når det er svært, så er det noget, der kan få en specialist til at blive i en organisation.

Lene har blandt andet også gennemført 6-måneders individuelle lederudviklingsforløb i McDonalds. De har resulteret i et styrket samarbejde med ledere og medarbejdere.

”8 roller der skaber et succesfuldt team”, 2015, Lederweb, skrevet sammen med Nanna Schultz (link: https://www.lederweb.dk/artikler/8-roller-der-sammen-skaber-et-succesfuldt-team/)

”Intelligente Barrierer – Om at udfordre og motivere sig selv”, 2013, bog skrevet sammen med Peter Horn.

”Spejlægget – et værktøj til at gå fra offer til aktør”, 2010, Lederweb, skrevet sammen med Nina Tange

”Hvad er nyttigt?”, debatartikel i Psykolog Nyt nr. 20, 2008

Øvrige artikler

Ti gode råd: Om forandring og intelligente barrierer

Er du også introvert?

 

Fremtidens ledelse

– Jeg synes, det er spændende at blive klogere på, hvordan det enkelte menneske fungerer. Og det jeg ser, er, at vi ikke hænger logisk sammen.

– Nogle gange, er det vi gør ikke rationelt – set udefra. Men indefra giver det mening. Så når jeg har samtaler med ledere og specialister, arbejder vi med at prøve at forstå egen og andres logik og perspektiver. Man behøver ikke at være enig, men langt de fleste vil gerne gå i dialog, hvis man accepterer modpartens logik eller perspektiv. Og at kunne det, er en del af fremtidens ledelse, som jeg ser det, fortæller hun og tilføjer:

– Det drejer sig om at kunne holde flere perspektiver i spil på en gang og derved holde kompleksitetens muligheder åbne uden at blive handlingslammet.

Skibet sejler – nu!

Udover titlen Cand. psych., har Lene med en HD(O) og en baggrund i shipping. Hun er uddannet og har arbejdet hos AP Møller:

– Den pragmatiske tilgang har jeg med i min coaching. Nogle gange skal tingene bare ske: Vi har den her ramme, hvad er mulighederne, og hvad kan vi gøre? Vi skal handle, for skibet sejler nu, siger Lene med en grin og husker på, at det også er en handling, når man ikke gør noget.

2018 Certified Integral Facilitator, Ten Directions, 9 måneders internationalt program
2006 – 2010 Selvstændig erhvervspsykolog i Erhvervspsykologerne Atatov ApS. Lederudvikling, karriereafklaring, coaching, assessment, seminarer og kurser. Konceptudvikling: Meningsledelse, Mening i Arbejdslivet.
2002 Cand.psych., Københavns Universitet.

Autoriseret psykolog i 2008.

1997 HD(O), strategi og ledelseslinjen, Handelshøjskolen i København.
Testcertificering
Saville Consultings produkter (Wave, SWIFT, 360)

People Test Systems (PTP, PTL)

SHL’s produkter (OPQ, MQ, 360, færdighedstest, simuleringsøvelser m.m.) Neo-Pi-3 – erhverv

Typetest MBTI (step I og II) og JTI

Decision Dynamics Career View

Lumina Spark

Deltaget i dansk oversættelse og bruger af styrketesten VIA – Values in Action