Coaching
og rådgivning
Coaching og rådgivning

Når der er brug for et individuelt fokus, er vores mest centrale metoder coaching og rådgivning.

Udvikling af talenter og kompetencer er centralt for næsten alle virksomheder, institutioner og organisationer, der vil sikre overlevelse på længere sigt. HR7 har en lang historie for at arbejde med tiltrækning, udvikling og fastholdelse af ledere og medarbejdere.

Coaching og rådgivning er individuelle samtaleforløb

Coaching og rådgivning er begge individuelle samtaleforløb dog med forskellige mål. I rådgivningen er den specifikke problemløsning i centrum, og den individuelle meningsskabende proces er i baggrunden. I et coachingforløb er meningsskabelse i forgrunden, og den konkrete problemløsning i baggrunden.

De fire områder vi typisk leverer rådgivnings- og coachingaktiviteter inden for er:

Ledelse og organisation

Stærk og kompetent ledelse skaber resultater for virksomheden og de mennesker, der er i den. Fokus på ledelsesopgaven og de mennesker der løser den, er essentiel, hvis man vil skabe kvalitet for kunden og samtidig sikre en bæredygtig organisation.  Temaerne vi bl.a. arbejder med i forløbene, kan være:

 • Fokusering af ledelsesrollen og -opgaven
 • Strategiudvikling og udvikling af organisationen
 • Det personlige lederskab, lederens/ chefens dilemmaer, og den personlige eksekveringskapacitet
 • Udvikling af lokale styrings- og managementprocesser

Konflikthåndtering

Forskellighed, uenighed og konflikter er uundgåelige, når vi forventer, at vi hver især bruger vores personlighed og faglighed til at skabe resultater.

Det er en væsentlig del af chef- og lederjobbet at håndtere og balancere forskelligheder og uenigheder. Noget af det vi hjælper ledere med i de sammenhænge er:

 • Identifikation af interesser og balancering af interessevaretagelse og magtbaser
 • Analyser af interessentperspektiver og håndtering af dem
 • Identifikation af potentialer i konflikthåndteringsprocesser
 • Distribution af mandater og indflydelse.

Personlig udvikling

Et meningsfuldt arbejdsliv skal monitoreres, passes og plejes, hvis det skal fungere godt for den enkelte leder, chef og medarbejder. Vi kan i coachingen aftale fokus på meningsskabelse og arbejde med temaer og eksistentielle spørgsmål som:

 • Værdier og grundlæggende antagelser og deres møde med organisationen
 • Balancering af arbejdsliv og privatliv
 • Stresstilstande og resiliensopbygning
 • Håndtering af negative følelser på jobbet
 • Perspektiver på udvikling af sig selv som professionel og som menneske

Opgaver, koordineringsmekanismer og roller

Arbejdsdeling, differentiering og sikring af koordineringsprocesser er de mest grundlæggende ledelsesopgaver i en organiseringsproces. I coaching og rådgivningsforløb kan det være væsentlige temaer, fx når der er konstateret manglede effektivitet i de eksisterende organiseringer, eller der er behov for at omlægge organiseringen af afdelinger, enheder eller hele organisationen. I forløbende arbejder vi bl.a. med:

 • Organisationsdesign, differentiering af opgaver og roller, processer og workflow
 • Koordineringsmekanismer og sammenhængsskabelse
 • Planlægnings- og prioriteringsmekanismer
 • Design af delegations- og opfølgningsprocesser

HR7 Team Ledelsescoaching og executive coaching

HR7 Team Ledelsescoaching og Executive Coaching står for leverancer og kvalitetssikring.

Teamet består af: Rudolf Kjeldsen, Gitte Borring, Thomas Rosenberg, Sebastian Damkjær-Ohlsen og Cristian Lima.